• Sort order:
 •  slideshow

Home / Albums / ulice / al. 3-go Maja [37]

Aleja 3 Maja - jedna z głównych ulic miasta. W okresie gubernialnym nosiła miano najpierw alei Lipowej, alei Aleksandryjskiej, później Szkolnej, w okresie okupacji hitlerowskiej przemianowana została na Lindenalle, a w latach PRL-u - Aleje Bieruta. Sama aleja jako ciąg komunikacyjny powstała w 1873 roku, jednak projekt jej wytyczenia, autorstwa warszawskiego budowniczego wolno praktykującego Konstantego Sługockiego, powstał już około 1865 roku w ramach ustalonego przez ówczesne władze Piotrkowa architektonicznego porządkowania miasta po wielkim pożarze i urbanizowania jego południowych terenów. Zgodnie z projektem Sługockiego jej szerokość wyznaczono na 51 łokci, czyli 96 i 1/3 stóp rosyjskich. Wyżwirowano ją w 1874 roku, a wybrukowano w 1921. Dla wygody spacerowiczów obsadzoną ją rzędami drzew cieniowanych. Początkowo były to tylko kasztanowce i klony, z czasem jednak z powodu zniszczeń drzewostanu, powstałych m.in. na skutek wypasania tu bydła, ubytki w nim zastępowano brzozami i lipami. Dziś przy alei 3 Maja zlokalizowanych jest szereg budynków użyteczności publicznej: szkoły, Miejski Ośrodek Kultury, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna czy Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • P2379.01.02.jpgPrzemarsz batalionu
  6358 hits
 • P2380.01.02.jpgPrzemarsz wojsk artylerii
  6415 hits
 • P0421.02.02.jpgAleja Szkolna 1917r.
  11444 hits
 • P0089.04.03.jpgAleja Szkolna 1918r.
  6244 hits
 • P0089.05.03.jpgAleje 3-go Maja
  6025 hits
 • P0427.02.01.jpgal. 3-go Maja 1918r.
  15578 hits
 • P0645.02.03.jpgKoszary
  12604 hits
 • P0195.03.02.jpgDom Towarowy
  13182 hits
 • P0668.01.03.jpgAleja 3-go Maja
  5734 hits
 • P1874.01.03.jpgal. 3-go Maja
  5601 hits
 • P0293.02.03.jpgal. 3-go Maja
  9849 hits
 • P0262.02.02.jpgAleja 3-go Maja
  5473 hits
 • P0414.04.03.jpgAleja Trzeciego Maja 1939r.
  5861 hits
 • P1967.01.03.jpgOkupacja
  9615 hits
 • P1748.01.03.jpgDom Niemiecki
  8602 hits