15/15

Dworzec osobowy 1916r.

 P0492.02.01.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny