5/47

Dawne Kolegium OO. Jezuitów

 P0027.12.02..jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny