1/37

ul. Aleksandryjska ok.1900r.

 P0009.02.04.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny