9/190

Kapliczka

 P0587.01.07.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

Kapliczka na rogi ul. Cmentarnej i Wojska Polskiego