1/17

Remont ul. Słowackiego

 P0580.03.00.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

Po lewej widać budynki zburzone w czasie II wojny światowej.