6/17

Huta szkła

 P0573.01.01.jpg

Robotnik wykonuje odlew.