6/9

Diecezjalny Kongres Eucharystyczny

 P0557.01.01.jpg


Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Piotrkowie Trybunalskim Biskup łódzki ks. Wincenty Tymieniecki podczas kazania.