2/3

Zjazd okręgowy Związku Legionistów Polskich

 P0551.01.01.jpg

Zjazd Związku Legionistów Polskich okręgu piotrkowskiego w sali Rady Miejskiej