1/21

Pekin

 P0536.01.02.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

Budynek mieszkalny pracowników kolejowych. Widok od podwórka