1/72

Zamek

 P0372.03.03.jpg

Zamek zilustrowany przez E.J. Dahlberga
Fragment sztychu