1/253

Kościół po Jezuicki w Piotrkowie

 P0462.02.04.jpg

Widok ogólny, z prawej kościół pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego w Piotrkowie Trybunalskim, z lewej przylegający do boku koscioła zespół budynków klasztornych. Nad klasztorem kartusz z napisem: Kollegium i miniaturowym planem kościoła i klasztoru.