1/21

Synagoga

 P0443.02.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny