1/10

Kościół po-Dominikański

 P0438.01.02.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny