7/15

Zamek.

 P0400.04.02.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

Zamek w Piotrkowie wg drzeworytu z połowy XIX w.