9/15

Stacja kolejowa 1914r.

 P0367.01.02.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny