1/37

Klasztor OO. Bernardynów

 P0342.01.02.jpg


Napis na tablicy:

PRÓBA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH JAKO TO
MLEKA. ŚMIETANY, MASŁA. SERA
DOZWALA SIĘ KUPUJĄCYM PRZY POMOCY
WŁASNEJ CZYSTEJ ŁYŻKI

PRÓBOWAĆ PRODUKTA SPOŻYWCZE
PALCAMI SUROWO WZBRONIONO
POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄDOWĄ