12/91

Plac Bernardyński

 P0334.01.02.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny