1/21

ul. Starowarszawska 1910r.

 P0271.06.02.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

Kaplica północna kościoła farnego, ul. Starowarszawska