9/14

Pałac Rudowskiego

 P0270.01.03.jpg

Pałac Rudowskiego