2/50

sztych Dahlberga z XVIIw

 P0193.03.02.jpg

Sztych wykonany przez Dahlberga w Norymberdze w 1696 roku na podstawie rysunku z 1657r. Sztych był zamieszczony w albumie "O czynach króla szwedzkiego Karola Gustawa X" wydanym przez Samuela Pufendorfa.