16/21

ul. Krakowska 1930

 P0157.03.02.jpg

Zaułek koło kościoła farnego od ul. Krakowskiej