5/17

Pałac Rudowskiego

 P0137.06.03.jpg

Pałac Rudowskiego