1/16

Rynek 1908r.

 P0110.01.03.jpg

W głębi widoczny Hotel Krakowski