9/37

Mogiła powstańców - 1915r.

 P0083.05.02.jpg

Krzyż na mogile powstańców w Piotrkowie