5/66

Panorama miasta

 P0743.04.02.jpg

Panorama miasta; wyd. Gabriel Bodenehr, Augsburg, ok. 1720; na dolnym marginesie opis; w prawym dolnym rogu zwinięty arkusz z planem sytuacyjnym okolicy: Grundriss der Stadt PETRICOW;

Bodenehr Gabriel - miedziorytnik, prawdopodobnie żył w latach 1673-1766 lub 1664-1758. Wydał księgę Force d'Europe zawierającą 200 widoków i planów, wśród których znalazła się rycina Piotrkowa przedstawiająca uproszczoną wersję słynnej panoramy Dahlberga.