7/12

Witów, dzwonnica

 P3009.01.03.jpg

Witów. Dzwonnica (d. brama obronna klasztoru norbertanów).
Widok ogólny, stan z 1962 r. przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.