2/5

Os. Wyzwolenia

 P2991.01.02.jpg

Fragment osiedla Wyzwolenia.