1/66

Szkic E. Dahlberga

 P2980.01.01.jpg

Oryginalny szkic Piotrkowa Tryb. wykonany przez E. Dahlberga w 1657 roku