10/13

Kongres Eucharystyczny

 P2696.01.03.jpg

Procesja z okazji Kongresu Eucharystycznego.
Na zdjęciu widoczna orkiestra 25 PP.