1/13

Mury obronne 1965r.

 P0063.04.02.jpg

Fragment murów miejskich z XIV w.