10/136

Akcja na tysiąc rubli

 N0329.01.01.jpg

Dziesięć akcji na sto rubli każda na okaziciela
Towarzystwa Drogi Żelaznej Podjazdowej
Piotrkowsko-Sulejowskiej