2/136

Klamra

 N0319.01.00.jpg

Klamra kolejarzy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z okresu Guberni piotrkowskiej.