1/9

Kaplica Św. Adeli

 P2280.01.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

Piotrków Trybunalski, kaplica cmentarna rodziny Burchardt.