Home / Albums / 1776r
37/3968

1776r

 M0045.01.02.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

M. Martin Helwigs Erste Land-Charte vom Hertzogthum Schlesien

Rzeźba terenu: kopczyki.
U góry pośrodku w prostokątnych ramkach kompas, nad nim napis: meridies, niżej septent.

W prawym górnym rogu mapy godło Czech - lew luksembuski na ozdobnej tarczy zwieńczony koroną i girlandami. Po lewej s. tarczy objaśnienia 4 znaków, u dołu 1561 - rok pierwszego wyd. mapy.

Numeracja wyd. wg K. Kozicy.
Orientacja S (Południe na górze mapy).

Na dolnej ramce kartusza tyt. nazwa rytownika: H. Kron.
Cała mapa otoczona ozdobną bordiurą zawierającą 28 herbów księstw śląskich i ich stolic, pośrodku każdego boku ramki mapy opisane w osobnych karuszach s. świata: meridies, occasvs, septentrio, ortvs.

W lewym dolnym rogu mapy godło Polski - orzeł zygmuntowski zwieńczony koroną.
Tyt. z ozdobnego kartusza okuciowego pod górną ramką.
U dołu pośrodku nad dolną ramką nota wyd. w kartuszu okuciowym: Nebst einer Erklärung zu finden Breßlau in der Graßschen Buchdruckerey Gedruckt im Jahr 1776. Obok z prawej strony podziałka liniowa ozdobiona m.in. herbem rodziny Rheding.

[Ca 1:530 000], podziałka liniowa: [Mile niemieckie] 20 = [26,5 cm].


Cała mapa

INFO1 1776r
INFO2 Breßlau : in der Graßischen Buchdruckerey Gedruckt, 1776
INFO4 drzeworyt
INFO5 Biblioteka Narodowa
AuthorHelwig, Martin (1516-1574)
FileM0045.01.02.jpg
Dimensions800*600
Tags
Albums
Visits8491
Average rate5.00 (rated 1 times)
Rate this photo