4/11

Witów

 P2187.01.02 copy.jpg

Kościół parafialny: widok od południa