21/41

Zamek

 P2140.01.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny