2/8

Kościół ewangelicki

 P0216.06.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny