11/37

Jarmark przed kościołem

 P2109.01.03.jpg

Jarmark przed kościołem w Radomsku.

Jest to jedna z kilkunastu fotografii Piotrkowa Trybunalskiego wykonanych wiosną 1915r przez Stanisława Janowskiego,
podczas jego służby w Oddziale Techniczno – Fotograficznym Departamentu Wojskowego NKN.