1/6

Litewska

 P2083.01.03.jpg

Ulica Litewska w Piotrkowie