1/34

Herb Piotrkowa

 N0130.02.02.jpg

Strona zawierająca wiersz "Na Klejnot Herbowy Miasta I.K. Mości Piotrkowskiego Trybunalskiego"
z Herbem Miasta.

Strona pochodzi z książki:
Przemowa w Kościele Farskim Piotrkowskim
przy Ofierze Przenaświętszey
z vstanowienia publicznego nabożeństwa
za dobre zdrowie y szczęśliwe panowanie
Naiaśnieyszych K. I. M. z Krolową Iey Mśćią wespoł
Pod czas przeiazdu mimo Piotrkow, Die 5 Iulij 1646
Od X Fabiana Myslimskiego Dominikanina,
Pisma S. Doktora, y Kaznodzieie Farskiego
Miana,
A do Druku od Hyacynta Dyndowicza/ A. & S. P. B.
Podana