1/26

Dokument Sądu Okręgowego

 N0308.01.01.jpg

Dokument Piotrkowskiego Sądu Okręgowego z 1877r.