1/3

Dworek Zygmunta III

 P0056.02.01.jpg

Dworek i tablica pamiątkowa w Piotrkowie (371)
------
Dworek Zygmunta III - dziś nieistniejący - znajdował się przy dzisiejszej ulicy Łaziennej Mokrej.

Był on własnością Stanisława Szydłowskiego, mieszczanina piotrkowskiego. Król Zygmunt III Waza, obdarzył ten budynek przywilejami królewskimi. Wmurowana tablica głosiła: "Ten dworek przywilejami Najjaśniejszych królów Zygmunta III i Jana Kazimierza A. 1590, a przez Najjaśniejszego Augusta III A. 1752 aprobowaniem, tudzież konstytucją A. 1664 zatwierdzony od wszelakich podatków i exofficiów libertowany".

Drzeworyty wykonano według rysunków Józefa Adamczewskiego z 1854 roku.

W 1894 roku dworek został rozebrany, a wyjętą tablicę nabył warszawski bankier Mathias Bersohn
i ofiarował ją Muzeum Narodowemu w Krakowie, gdzie znajduje się do dzisiaj.