1/27

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

 P0671.02.00.jpg

Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego