1/3

Herb

 P1879.02.02.jpg

„Przejściowy” herb Piotrkowa na podstawie rysunku Edmunda Rembeka z 1915 r.