9/10

Krzywda

 P1842.01.02.jpg

Gruzowisko po zburzonych kamienicach na ul. Słowackiego.