1/25

Pieczęć miejska m.Piotrkowa

 N0204.01.jpg

Okrągły odcisk pieczęci m.Piotrkowa.
Orzeł w koronie z tarczą z herbem Ciołek na piersiach. Data 1674.
W otoku napis : SIGILLUM . MAIUS . CIVITATIS . S . R . M . PETRICOVIEN .