111/3821

Odznaka sołtysa

 N0196.01.02.jpg

Aleksander II 1855-1881, odznaka sołtysa gminy guberni piotrkowskiej, 19.02.1864r., wykonana z mosiądzu.
Data 19.II.1864 widoczna na rewersie miała upamiętnić uwłaszczenie chłopów ukazem Aleksandra II