10/216

Odznaka wójta

 N0195.01.02.JPG

Aleksander II 1855-1881, odznaka wójta gminy guberni piotrkowskiej, 19.02.1864r., wykonana z mosiądzu. podobne odznaki były także dla sołtysów, ławników itd.
Data 19.II.1864 widoczna na rewersie miała upamiętnić uwłaszczenie chłopów ukazem Aleksandra II
Odznaka pierwotnie posiadała jeszcze zawieszkę.