1/18

Podwórze domu Zofii Grabińskiej

 P1721.01.01.jpg

Podwórze domu Zofii Grabińskiej w Kamieńsku, fotografia z 1910 r., APPT, AKK, sygn. 33/67